Kontakt

WFG firemný servis, s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

IČO: 36617911
IČ DPH: SK2022221927
Zapísané v OR: Vložka číslo: 17784/L
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK93 1100 0000 0026 2278 9105
Web: www.firemnyservis.sk

Nikola Dorinská - sekretariát spoločnosti
Tel: +421 41 55 55 999
Mobil: +421 948 626 622
Fax:+ 421 41 55 55 955
E-mail: office@wfg.sk

JUDr. Adriana Ficková - manažér spoločnosti
Mobil: +421 948 660 066
E-mail: fickova@wfg.sk

JUDr. Mária Magátová - právne oddelenie
Mobil: +421 917 987 641
E-mail: magatova@wfg.sk

Mgr. Nikola Lapošová - back office
Mobil: +421 940 622 877
E-mail: laposova@wfg.sk

Ing. Romana Rakovanová - back office
E-mail: rakovanova@wfg.sk

JUDr. Ing. Roman Kružliak - konateľ spoločnosti
Mobil: +421 905 262 266
E-mail: kruzliak@wfg.sk


Kde nás nájdete